Heiligen Beelden

Heilige Pater Pio van Pietrelcina
 

De heilige Pio van Pietrelcina, in de kerk gekend als Pater Pio werd op 25 mei 1887 te Pietrelcina (Italië, provincie Benevento) geboren, als zoon van Grazio Forgione en Guiseppa de Nunzio, eenvoudige landbouwers. Bij zijn heilig doopsel kreeg hij de naam Francesco.

Toen hij 15 jaar oud was, op 6 januari 1903, trad hij binnen in het noviciaat van de paters Kapucijnen te Morcone, waar hij op 22 januari 1903 ingekleed werd.  Op 10 augustus 1910 werd hij in de dom van Benevento priester gewijd. Zijn eerste H. Mis vierde hij in de kerk waar hij gedoopt werd. Wegens zijn zwakke gezondheid verbleef hij lange tijd thuis.  In Pietrelcina ontving hij op 20 september 1910 de onzichtbare stigmata en 8 jaar later, op 20 september 1918 kreeg hij de zichtbare wonden van de Heer. Dit gebeurde tijdens zijn dankzegging voor het kruis in het koor van de kleine kerk te San Giovanni Rotondo, na het opdragen van de H. Mis. Deze wonden droeg hij gedurende 50 jaar in zijn lichaam.

Gans zijn leven wijdde hij aan zijn ambt als priester en biechtvader. Hij stichtte de gebedsgroepen en liet een ziekenhuis ter verzachting van het lijden ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ bouwen. Hij stierf in geur van heiligheid te San Giovanni Rotondo op 23 september 1968.   Op 20 maart 1983 is het diocesaan proces voor de zalig- en heiligverklaring geopend. Het werd op 21 januari 1990 afgesloten. Daarop volgt het decreet over de heldhaftige graad van deugd op 18 december 1997 en de bekendmaking van het decreet over een bekomen wonder op 21 december 1998. De zaligverklaring door paus Johannes Paulus 2 had plaats te Rome op zondag 2 mei 1999. De erkenning van een volgend mirakel gebeurde op 20 december 2001 en ten slotte volgde de heiligverklaring door dezelfde paus te Rome op 16 juni 2002.

 

 
Heilige Antonius
 
Antonius van Padua (Lissabon, 15 augusutus 1195 - Padua 13 juni 1231), geboren als Fernando Martins de Bulhões in een rijke, adellijke familie, was een minderbroeder die theoloog en kerkleraar was. Staat voor het terugvinden van spullen. Nooit roept men U vruchteloos aan, zelfs om aardse zaken.
 
In katholieke kringen wordt Antonius aangeroepen om kwijtgeraakte zaken terug te vinden dit met volgende woorden: Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n (sleutels) vind of Heilige Antonius, lieve sint, zorg dat ik m'n (sleutels) vind of Sint Antonius, heilige man maak dat ik mijn (sleutels) vinden kan. Als het voorwerp is teruggevonden moet men de Heilige Antonius bedanken.

 

 
Heilige Jozef
 
Jozef (bijgenaamd de Timmerman) was volgens de Bijbel de pleegvader van Jezus Christus. Hij was ten tijde van Jezus' geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. Jozef wordt in Mattheus genoemd als zoon van een verder onbekende Jakob. Jezus is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen. Verder is hij patroonheilige van België en wordt hij aangeroepen als patroon van maagden, religieuze communiteiten, van het huisgezin en van stervenden. Wordt ook een ritueel mee gedaan om het huis sneller te verkopen.
 

Heilige Maria

Moeder van alle mensen.
 
Het Nieuwe Testament vermeldt dat Maria nog niet samenwoonde met Jozef maar wel verloofd was, toen ze zwanger werd en dat ze nog geen geslachtsgemeenschap hadden gehad. Maria was dus nog een maagd. Volgens aankondiging van de engel Gabriël (de annunciatie) werd Jezus in de schoot van Maria ontvangen door de kracht van de Heilige Geest.
 

Heilige Franciscus van Assisi

 
Staat voor liefde te brengen waar haat overwoekert.

Geloof te brengen waar getwijfeld wordt.

Hoop te brengen waar gewanhoopt wordt.
 
Franciscus van Assisi ( Assisi (Umbrië), 1181 of 1182- aldaar, 3 of 4 oktober 1226) leefde als religieus, werd de stichter van de kloosterorde van de  franciscanen of minderbroeders, en werd heilig verklaard door paus Gregorius IXop 16 juli 1228
 

Heilige Rita 

De heilige Rita staat bekend als patrones voor hopeloze gevallen. Ze wordt onder meer aangeroepen bij examenvrees en bij pokken.
 
De heilige Rita werd in 1381 geboren te Rocca Porena in Italië. Dit dorpje ligt op vijf kilometer afstand van Cascia.
 
Rita werd door paus Urbanus VIII zalig verklaard in 1628. Haar heiligverklaring volgde in 1900 door paus Leo XIII. De devotie voor de heilige Rita werd vooral verspreid door de Augustijnen, waaronder vooral de priorin Maria Teresa Fasce genoemd moet worden, die leefde van  1881 tot 1947.
 
 

 

Engel Michaël
 
Verdedigd ons in de strijd.
Is onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. .
 
In Rome wordt op 8 mei bovendien de verschijning aan paus Gregorius I gevierd. De engel zou tijdens een pestepidemie verschenen zijn, vliegend in de lucht terwijl hij zijn vlammend zwaard in de schede stak.

Michaël komt ook voor in de 'Legende van het Heilige Kruis'. Volgens een legende kreeg Seth van de aartsengel Michaël een tak van de verboden boom om zijn vader Adam te genezen toen die op zijn sterfbed lag. Toen hij terugkwam, was zijn vader echter al dood. Seth plantte de tak op Adams graf. De boom die daaruit groeide, zou uiteindelijk het hout leveren voor het kruis van Jezus.

Michaël is de patroon van de wapendragers, en vanwege zijn weegschaal ook die van de bakkers, de weegmeesters en de apothekers en verder van de ambulanciers, de artiesten, de bankiers, de stervenden, de kruideniers, de paramedici, de zieken, de armen, de zwaardsmeden, de ruiters, de soldaten, de politiemannen, de hoedenmakers, de blik- en tingieters, de wagenmakers, de radiomechanici, de snijders, de glazenmakers, de steenhouwers en de schilders.